Profesor Títular: Guillermo E. Ribichini

Profesores Adjuntos: Mario A. Arruiz

                               Darío J. Graziabile

Asistente: Emiliano García Bambill

Ayudante: Santiago Ramos